СТАТУТ

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

 

Код за ЄДРПОУ 04012425

 

ЗМІСТ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………….……..…....…...… стор. 3

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА ……....….……..…. стор. 3

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ….………………….…………...... стор. 3

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА …...…………… стор. 6

 

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА ……………………………………………………………….…...... стор. 8

 

6. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ………..….... стор. 9

 

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .…………………………………………………..….….... стор. 9

 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА…стор. 10

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ………..…………………….. стор. 11

 

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА …………...………………………………….………...……….. стор. 13

 

10.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ……………………………….…….……...………. стор. 13

 

10.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА ….……………………………………… ……… стор. 18

 

10.3. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ………………….…….…………………………... ……. стор. 21

 

10.4. РЕВIЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА …………………………………...….… ……. стор. 24

 

11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ …………………………………………стор. 25

 

12. ДОЧІРНІ ТОВАРИСТВА, ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА ………………………………..……….……….……..…… стор. 26

 

13. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ .…………..………… стор. 27

 

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ………………………. стор. 27

 

15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ …………………………….……………………………….......... стор. 27

 

16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ …………………………………………….…...… стор. 28

 

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ……………………………………………………...…. стор. 29

 

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ……………...…….... стор. 30

 

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………………...…. стор. 31

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариство») є правонаступником щодо всіх майнових, особистих немайнових прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», і було створене шляхом зміни типу Товариства з публічного на приватне.

Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод» після зміни найменування товариства (відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від «17» вересня 2008 р.) було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», яке в свою чергу було перетворене з Державного підприємства «Асфальтобетонний завод» (згідно з наказом Управління комунального майна м. Києва від «15» травня 1995 року №50 відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від «15» червня 1993 року № 210/93) з випуском акцій на повну вартість майна, визначену згідно з його оцінкою, здійсненою в процесі приватизації.

 

 1. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про приватизацію державного майна», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів. Товариство у своїй діяльності керується положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до вимог цього Статуту та законодавства України.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

 

 1. Найменування Товариства:

повне: - українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод»

- російською мовою: Частное акционерное общество «Асфальтобетонный завод»

- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Asfaltobetonnyi zavod»

скорочене: - українською мовою: ПрАТ «АБЗ»

- російською мовою: ЧАО «АБЗ»

- англійською мовою: PrJSC «ABZ»

 

2.2. Місцезнаходження Товариства: вул. Камишинська, буд. 4, (Хутір Острів), м. Київ, 01013, Україна.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

 

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку на основі мобілізації та поєднання економічних, фінансових, матеріальних, інтелектуальних, трудових ресурсів акціонерів та працівників Товариства, його використання на подальший розвиток виробництва та поліпшення матеріального стану, забезпечення соціального захисту законних інтересів акціонерів, а також задовільнення суспільних потреб у продукції, роботах і послугах високої якості.

 

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво вапна та гіпсових сумішей;

- виробництво бетонних сумішей, готових до використання;

- надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна;

- будівництво доріг і автострад;

- будівництво будівель;

- організація будівництва будівель;

- будівництво житлових і нежитлових будівель;

- будівництво споруд;

- будівництво доріг і залізниць;

- будівництво мостів і тунелів;

- будівництво комунікацій;

- будівництво трубопроводів;

- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

- будівництво водних споруд;

- будівництво інших споруд;

- спеціалізовані будівельні роботи;

- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- розвідувальне буріння;

- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- інші будівельно-монтажні роботи;

- роботи із завершення будівництва;

- штукатурні роботи;

- установлення столярних виробів;

- покриття підлоги й облицювання стін;

- малярні роботи та скління;

- інші роботи із завершення будівництва;

- інші спеціалізовані будівельні роботи;

- покрівельні роботи;

- інші спеціалізовані будівельні роботи;

- операції з нерухомим майном;

- купівля та продаж власного нерухомого майна;

- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;

- оренда, прокат і лізинг;

- надання в оренду автотранспортних засобів;

- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

- надання в оренду вантажних автомобілів;

- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

- надання в оренду будівельних машин і устаткування;

- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів;

- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;

- обслуговування систем безпеки;

- проведення розслідувань;

- обслуговування будинків і територій;

- комплексне обслуговування об’єктів;

- діяльність із прибирання;

- загальне прибирання будинків;

- інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів;

- інші види діяльності із прибирання;

- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- оптова торгівля товарами господарського призначення;

- оптова торгівля текстильними товарами;

- оптова торгівля одягом і взуттям;

- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;

- оптова торгівля металами та металевими рудами;

- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

- тимчасове розміщування;

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

- діяльність із забезпечення стравами та напоями;

- консультування з питань керування;

- діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку;

- рекламна діяльність; - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;

- діяльність у сфері права;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;

- діяльність у сфері архітектури;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- технічні випробування та дослідження;

- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;

- поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;

- друкування газет;

- друкування іншої продукції;

- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;

- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;

- виробництво гумових виробів;

- телекомунікації (електрозв’язок);

- діяльність у сфері проводового електрозв’язку;

- діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;

- діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;

- інша діяльність у сфері електрозв’язку;

- комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;

- комп’ютерне програмування;

- консультування з питань інформатизації;

- діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;

- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

- надання інформаційних послуг;

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

- веб-портали;

- надання інших інформаційних послуг;

- діяльність інформаційних агентств;

- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- грошове посередництво;

- інші види грошового посередництва;

- надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- фінансовий лізинг;

- інші види кредитування;

- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

- недержавне пенсійне забезпечення;

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;

- допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- управління фінансовими ринками;

- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- перестрахування;

- страхування;

- інші види страхування, крім страхування життя;

- діяльність страхових агентів і брокерів;

- управління фондами;

- виконання функцій генпідрядника по будівництву об’єктів житлового, громадського і виробничого призначення, транспортних, гідротехнічних споруд та об’єктів енергетики;

- земляні роботи;

- експертиза та оцінка об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності;

- оцінка земель;

- пошиття та реалізація спеціального та робочого одягу;

- будівництво об’єктів, призначених для обслуговування радіоактивних відходів;

- розробка, введення в експлуатацію системного і прикладного математичного забезпечення інформаційних систем, баз і банку даних, автоматизованих систем управління, автоматизованих робочих місць;

- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;

- організація та проведення тендерних торгів по визначенню підрядників і постачальників матеріалів, сировини, виробів, конструкцій, обладнання;

- організація та здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень, надання інших транспортних послуг;

- координація діяльності та сприяння розвитку виробничих зв’язків між підприємствами будівельного комплексу, надання інформаційно-рекламних, посередницьких та маркетингових послуг, консультацій з питань організації будівництва, виробництва і реалізації будівельних матеріалів та конструкцій, профілактики травматизму, охорони праці і техніки безпеки, вивчення товарних ринків, управління підприємствами та персоналом, роботи з кадрами, цивільної оборони, інших питань;

- проведення взаєморозрахунків між організаціями за використаний газ, електро- та теплову енергію, воду та каналізування, телефон, радіо і телезабезпечення;

- здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

 

3.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), можуть виконуватись тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

 1. Товариство є юридичною особою у формі приватного акціонерного товариства, створеною за законодавством України, і діє згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими чинними нормативними актами України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

 

 1. Акціонерне товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

 

 1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

 

 1. Товариство засноване без обмеження строку діяльності.

 

 1. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України.

 

 1. Товариство може укладати від свого iменi угоди (договори, контракти), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, господарському, адміністративному та третейському суді.

 

 1. Товариство має самостійний баланс, печатку та штампи зі своєю назвою, фірмові бланки, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах і органах Державної казначейської служби України, може мати знаки для товарів та послуг, торгову марку, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

 

 1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім, належним йому на праві власності, майном, на яке згідно з чинним законодавством України, може бути звернуто стягнення.

 

 1. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, установ та організацій, а Держава, її органи, установи та організації не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

 

 1. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов’язання Товариства у межах неоплаченої частини вартості належним їх акцій.

 

 1. Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій, інших юридичних осіб не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю чи нагляду за діяльністю Товариства, у випадках і межах прямо передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

 

 1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає і подає фінансову та статистичну звітність. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства може підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

 

 1. Для досягнення мети своєї діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, Товариство має право:

 • вступати в будь-які цивільно-правові відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

 • засновувати (створювати), як на території України, так i за її межами, інші юридичні особи (господарські товариства, спiльнi, дочiрнi та iншi підприємства, фiлiї, відокремлені підрозділи підприємства (цехи), представництва) в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створені;

 • брати участь в об’єднаннях, концернах, союзах, асоціаціях тощо;

 • самостійно розпоряджатися своїм майном, створювати особисту матеріально-технічну та експериментальну базу;

 • будувати, набувати, використовувати, продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, в тому числі акціонерам, обмінювати, брати і здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борг будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні і інтелектуальні цінності та інше рухоме та нерухоме майно (в т.ч. земельні ділянки), які належать Товариству, а також списувати їх з балансу та ліквідувати, якщо інше не передбачено законодавчими актами України;

 • встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється, тарифи на роботи, які виконуються, та на послуги, які надаються з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і самоокупності;

 • встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників відповідно до установчих документів Товариства та чинного законодавства України;

 • володіти і користуватися природними ресурсами у встановленому чинним законодавством України порядку;

 • відкривати поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснювати всі види операцій у будь-яких банках України та інших держав у нацiональнiй та iноземнiй валюті (в т.ч. за місцем розташування дочiрнiх підприємств, фiлiй, представництв) за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України;

 • одержувати банкiвськi кредити в національній та іноземній валютах, класти кошти на депозит в банки, надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

 • брати участь на території України та інших держав у торгах, тендерах, аукціонах, виставках, ярмарках та організовувати їх; надавати гарантії, поручительство та інші види забезпечення виконання зобов’язань;

 • випускати, купувати та здійснювати відчуження цінних паперів;

 • проводити операції на біржах;

 • страхувати майно в страхових установах;

 • розробляти та використовувати власні стандарти, які є обов’язковими для всіх посадових осіб товариства та його працівників;

 • при здійсненні господарської та іншої діяльності приймати з власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України;

 • на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється виконавчим органом Товариства відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

 • на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариства. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до законодавства України.

 • здійснювати інші види діяльності, але не обмежуючись, не заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Товариство самостійно планує свою дiяльнiсть та визначає перспективи виробничого i соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими

юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

 

 1. Суперечки Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України судом, господарським судом, арбітражним судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.

 

 1. Товариство має iншi права та несе iншi зобов’язання відповідно до чинного законодавства України. Якщо зміни в законодавстві вимагають внесення змін до Статуту Товариства, то до реєстрації відповідних положень діють вимоги чинного законодавства.

 

5. МАЙHО ТОВАРИСТВА

 

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариство відповідно до законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у її власності, у відповідності до мети своєї діяльності.

 

5.2. Використання майна Товариства в інтересах посадових осіб Товариства чи окремих акціонерів є неприпустимим.

 

5.3. Товариство є власником:

 • майна, переданого йому учасниками у власність як внесок (вклад) до статутного капіталу;

 • продукції, виробленої Товариством в результаті фінансово-господарської дiяльностi;

 • одержаних прибутків;

 • фірмових знаків, торгових марок як власних, так і придбаних в процесі діяльності, а також інших нематеріальних активів;

 • іншого майна та послуг, набутих на підставах, не заборонених законодавством України.

 

5.4. Ризики випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором при передачі майна Товариству.

 

5.5. Джерелами формування майна Товариства є:

 • кошти та матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати акцій при здійсненні їх емісій;

 • доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг і інших видів господарської діяльності Товариства;

 • доходи від операцій з цінними паперами та їх похідними;

 • кредити банків та інших кpедитоpiв;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • придбання майна інших підприємств та організацій;

 • благодiйнi внески, безоплатно передане майно та нематеріальні активи, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 • iншi джерела, які не забоpоненi законодавством України.

 

5.6. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб.

 

 1. Майно Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації, реприватизації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

5.8. Товариство може об’єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом оpганiзацiї спільних пiдпpиємств.

При об’єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття або приєднання Товариства, у зв’язку з чим усі питання виpiшуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

5.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

 

5.10. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п. 5.9. цього Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада Товариства повинна мотивувати своє рішення. Ці вимоги застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65 - 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених цими статтями.

 

6. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

 

6.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства і визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

 

6.2. Статутний капітал Товариства становить 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень 00 копійок) і поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

 

6.3. Акції розподілені між акціонерами (учасниками) Товариства пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства. Підтвердженням власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

 

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборів») та набирає чинності з дати державної реєстрації Змін до Статуту Товариства.

Порядок збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Законодавством України.

 

6.5. Зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною статутного капіталу, повинні бути зареєстровані в державному органі, що зареєстрував Статут Товариства, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6.6. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами.

 

6.7. Товариство має право формувати резервний капітал. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків та/або непередбачених витрат Товариства. Законодавством України може бути додатково передбачено інші напрями використання резервного капіталу.

 

6.8. Товариство має право формувати інші види капіталу (фонди).

 

7. ЦIННI ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

 

7.1. Товариство, у відповідності з чинним законодавством України, випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь pозмip статутного капіталу. Акції інших типів Товариство не випускає.

 

7.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

 

7.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

 

7.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

 

7.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

 

7.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

 

7.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається виключно Зборами.

 

7.8. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов’язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.

 

7.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

 

7.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

 

7.11. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

 

7.12. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

 

7.13. Товариство має право за рішенням Зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Зборів та здійснюється відповідно до законодавства України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість (окрім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства) і затверджується Наглядовою радою Товариства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені нею інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів. Обов’язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів здійснюється у випадках та в порядку визначених законодавством України.

 

7.14. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

 

7.15. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій, в порядку визначеному законодавством України.

 

7.16. Питання придбання значного пакета акцій Товариства та придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також дії покупців, продавців та органів Товариства регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами, що мають чинність на час, коли відбулася така подія.

 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків один раз на рік за підсумками календарного року встановлюється рішенням Зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства можуть:

 • виплачуватись дивіденди;

 • створюватись та поповнюватись резервний капітал або інші фонди;

 • накопичуватись нерозподілений прибуток (покриватись збитки);

 • придбаватись акції.

 

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Зборами.

 

8.4. Часткою чистого прибутку Товариства є дивіденди, що виплачується акціонеру один раз на рік з розрахунку на одну належну йому акцію.

 

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Зборами.

 

8.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

 

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

 

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

 

8.9. Повідомлення акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів надсилаються простим листом.

 

8.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – «НКЦПФР»), здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Зборів.

 

8.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

 • звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

 • власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

 

8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА

 

9.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

Підтвердженням власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

 

9.2. Акціонери Товариства мають всі права та обов’язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені законодавством України та цим Статутом. Кожна проста акція Товариства надає кожному її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

 • брати участь в упpавлiннi Товариством в тих випадках і в порядку, визначеному Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України;

 • безпосередньо або через своїх представників приймати участь у Зборах та голосувати на них (у випадку, якщо акції є голосуючими). При цьому, одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

 • бути обраним до складу органів Товариства;

 • надавати та відкликати довіреність своєму представнику(ам) на участь у Зборах;

 • ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішення на Зборах;

 • отримувати інформацію щодо порядку включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Зборах;

 • надавати пропозиції до проекту порядку денного Зборів;

 • вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;

 • брати участь у pозподiлi прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційному кількості акцій, що належать акціонеру (в разі прийняття такого рішення на Зборах);

 • отримувати iнфоpмацiю про фінансово-господарську діяльність Товариства.

 • отримати частину майна або вартість частини майна Товариства пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства, у випадку ліквідації Товариства;

 • Переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі

 • придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій в загальній кількості простих акцій при додатковій емісії акцій;

 • вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та правочину щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу Товариства;

 • реалізовувати інші права, передбачені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.

 

9.3. Додаткові права акціонерів, які в сукупності володіють 10 (десятьма) відсотками та більше акцій Товариства:

 • вимагати скликання позачергових Зборів;

 • оскаржувати до суду рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів;

 • самостійно скликати та проводити Збори у випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Зборів на вимогу акціонерів Товариства;

 • отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Зборів (тільки за умови прийняття Зборами такого рішення);

 • призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням на них;

 • вимагати проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обсяг та оплата якої встановлюється у договорі між акціонером та визначеним ним аудитором.

 

9.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 40 (сорока) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій Товариства.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

 

9.5. Акціонери зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та вимог чинного законодавства України;

 • виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;

 • оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

 • виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну iнфоpмацiю про діяльність Товариства;

Акціонери можуть нести інші обов’язки, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

 

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

 

10.1. Органами Товариства є:

 • Загальні збори акціонерів;

 • Наглядова рада;

 • Правління;

 • Ревізійна комісія.

 

10.2. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА

 

10.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Збори») є вищим органом Товариства.

 

10.2.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Збори (річні Збори). Річні Збори проводяться не пізніше «30» квітня наступного за звітним року. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

 

10.2.3. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

 

10.2.4. Ініціатором скликання річних та позачергових Зборів може бути - Наглядова рада, Ревізійна комісія або акціонер (акціонери) Товариства, що володіють в сукупності не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів від Статутного капіталу Товариства (надалі за текстом – «Ініціатор Зборів»).

 

10.2.5. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) сплачує (сплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

 

10.2.6. До порядку денного річних Зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пп.пп.10), 11), 15), 20), 23) п.10.2.7. цього Статуту, а питання, що зазначене у пп.пп.16), 17) п.10.2.7. цього Статуту - вносяться до порядку денного річних Зборів обов’язково не рідше ніж раз на 3 (три) роки.

 

10.2.7. До виключної компетенції Зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, інформативну політику Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;

16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, якщо Товариству належить більш як 90 (дев’яносто) відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі змінами прав акціонерів), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з цим Статутом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

 

10.2.8. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням Ініціатора Зборів також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства та Голова профспілки.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

 

10.2.9. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а вразі скликання позачергових Зборів - Ініціатором Зборів.

 

10.2.10. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Ініціатором Зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, шляхом розсилки простих поштових відправлень, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Зборів акціонерами.

Ініціатор зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує у офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет повідомлення про проведення Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

 • повне найменування та місцезнаходження Товариства;

 • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;

 • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

 • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

 • перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

 • адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

 • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

 

10.2.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

 

10.2.12. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у органи Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Відповідна інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

 

10.2.13. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

10.2.14. Ініціатор Зборів приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

 

10.2.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

 

10.2.16. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання вимог пп.пп.10.2.11.-10.2.13. цього Статуту.

 

10.2.17. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

 

10.2.18. Акціонери Товариства до дати проведення Зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

 

10.2.19. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, держави чи територіальної громади .

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) постійно або на певний строк і у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

10.2.20. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

 

10.2.21. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

 

10.2.22. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів.

 

10.2.23. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

10.2.24. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення Зборів з питань, передбачених пп.пп.2) - 7) та 22) п.10.2.7. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

 

10.2.25. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 

10.2.26. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

 

10.2.27. Голосування на Зборах з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, який повинен містити:

 • повне найменування Товариства;

 • дату і час початку проведення Зборів;

 • питання, винесене на голосування, та проект(и) рішення з цього питання;

 • варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

 • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

 • зазначення найменування або імені акціонера (його представника) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

 • повне найменування Товариства;

 • дату і час початку проведення Зборів;

 • перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;

 • місце для зазначення акціонером (його представником) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

 • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

 • зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та Головою реєстраційної комісії.

 

10.2.28. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Ініціатором зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

 

10.2.29. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

 • він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

 • на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);

 • він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

 • акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (його представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

 

10.2.30. Підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

 

10.2.31. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

 

10.2.32. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, в якому (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

 • дата проведення голосування;

 • питання, винесене на голосування;

 • рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

 • кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

 • кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

 • дата проведення голосування;

 • кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

 • кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

 • кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

 

10.2.33. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

 

10.2.34. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

 

10.2.35. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується Головою і секретарем Зборів. Протокол Зборів, підписаний Головою та секретарем Зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства.

До протоколу Зборів заносяться відомості про:

 • дату, час і місце проведення Зборів;

 • дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

 • загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

 • загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

 • кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);

 • Голову та секретаря Зборів;

 • склад лічильної комісії;

 • порядок денний Зборів;

 • основні тези виступів;

 • порядок голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

 • підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

 

10.2.36. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

 • з власної ініціативи;

 • на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

 • на вимогу Ревізійної комісії;

 • на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

 • в інших випадках, встановлених законом.

 

10.2.37. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій Товариства та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

10.2.38. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

 • якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

 • неповноти даних, передбачених п.10.2.37. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

 

10.2.39. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

 

10.2.40. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку визначеному законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

 

10.2.41. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонера(ів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

 

10.2.42. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Ініціатора зборів.

 

10.2.43. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

 

10.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

 

  1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

 

  1. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним, або безоплатним.

 

  1. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Збори за затвердженим Зборами кошторисом.

 

  1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також питань, переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

 

  1. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

 • затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

 • підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

 • прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

 • прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

 • затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

 • затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

 • прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

 • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

 • обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 • визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та Законом України «Про акціонерні Товариства»;

 • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

 • вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

 • вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVІ Закону України «Про акціонерні товариства», у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства;

 • прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів);

 • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

 • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

 • надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно), контрольного пакету акцій Товариства відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

  1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

 

  1. Наглядова рада Товариства:

 • за поданням Правління Товариства затверджує основні напрямки діяльності Товариства;

 • за поданням Правління Товариства затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них;

 • погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;

 • погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), погоджує їх Статути (Положення);

 • погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів (цехів) тощо;

 • погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів);

 • погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;

 • погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;

 • приймає рішення про участь Товариства в інших суб’єктах господарювання;

 • здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій;

 • виконує інші повноваження, визначені цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження, передбачені пп.10.3.7 цього Статуту, можуть бути переданні Правлінню Товариства.

 

  1. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом на внутрішніми положеннями Товариства.

 

  1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

 

  1. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі за текстом – «представники акціонерів») та/або незалежні директори. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

 

  1. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради Товариства, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

 

  1. Акціонери та член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

 

  1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами у кількості 5 (п’ятьох) осіб терміном на 3 (три) роки.

 

  1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

 

  1. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного, відповідно до вимог закону, Зборами кількісного складу, Наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства та повинна скликати такі позачергові Збори протягом трьох місяців.

  2. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

 

  1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання Голови та секретаря Зборів (якщо це питання не внесено до порядку денного Зборів або рішенням Ініціатора Зборів ці повноваження не надані іншій особі) та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

 

  1. Засідання Наглядової ради Товариства можуть скликатися за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Правління чи його члена, Ревізійної комісії Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому Положенням «Про Наглядову раду» Товариства. За запрошенням Наглядової ради у її засіданні з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вирішальний голос має Голова Наглядової ради Товариства.

 

  1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

 

  1. Повноваження члена Наглядової ради Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Товариства, замінити такого представника - члена Наглядової ради Товариства).

Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

 • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

 • в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

 • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

 • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

 • в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера Товариства.

У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п.10-1 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

 

  1. Правовий статус, склад та повноваження Наглядової ради, порядок проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень на них, регламентуються Положенням «Про Наглядову раду» Товариства, затвердженим Зборами.

 

10.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА

 

  1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

 

  1. Правління Товариства підзвітне Зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням «Про Правління» Товариства і законом.

 

  1. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

 

  1. Членом Правління Товариства не може бути член Наглядової ради чи Ревiзiйної комісії Товариства або органів інших конкуруючих між собою підприємств, при наявності умов, визначених Антимонопольним комітетом України; народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків визначених чинним законодавством України; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності або які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини. Голова та члени Правління Товариства не можуть входити до склад лічильної комісії на Зборах.

 

  1. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням «Про Правління» Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою Радою Товариства на таке підписання.

 

  1. До компетенції Правління Товариства належить:

 • розроблення основних напрямків діяльності Товариства, надання їх на затвердження Наглядовою радою та звітування перед Наглядовою радою Товариства про їх виконання;

 • здійснення підготовки організаційної структури, штатного розкладу Товариства, змін до них та надання їх на затвердження Наглядовою радою;

 • призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;

 • визначення умови оплати праці та преміювання працівників Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (цехів) Товариства;

 • створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), затвердження їх Статутів (Положень) та подання цих рішень на погодження Наглядовою радою;

 • затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;

 • прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у цьому Статуті;

 • прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;

 • прийняття, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;

 • затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів та Наглядової ради Товариства;

 • внесення пропозиції на розгляд Зборів та Наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій;

 • організація випуску та розміщення цінних паперів;

 • надання пропозиції Наглядовій раді про участь Товариства у інших суб’єктах господарювання, а також щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;

 • вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, в т.ч. забезпечення фінансування й проведення Зборів та роботи Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства ;

 • затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Товариством;

 • встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, інших соціально-трудових компенсацій, пільг, виплат та заохочень;

 • за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;

 • внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та Зборів питань, пов’язаних з діяльністю Товариства;

 • підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Товариства, інших звітів та висновків Ревізійної комісії для подальшого їх затвердження Зборами;

 • підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на відповідні звітні дати;

 • розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо;

 • заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо і прийняття відповідних рішень;

 • здійснення інших повноважень, визначених цим Статутом, Положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів Товариства, а також для досягнення цілей Товариства.

 

  1. Голова Правління Товариства:

 • керує поточною діяльністю Товариства;

 • організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання Правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

 • організовує фінансово-господарську діяльність Товариства, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації;

 • видає від іменні Товариства довіреності;

 • наймає та звільняє працівників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

 • у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

 • підписує колективний договір;

 • вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Товариства в судах;

 • підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;

 • виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції.

Голова Правління, також, має право:

 • представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

 • без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

 • без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії;

 • підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства;

 • без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на Зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій)); надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті.

Відповідальність Голови Правління:

 • виконує рішення Зборів, Наглядової ради та Правління Товариства, якщо вони не суперечать Статуту, внутрішнім положенням Товариства та законодавству України;

 • звітує перед Зборами, Наглядовою радою, Правлінням та іншими органами Товариства і державними органами, згідно з вимогами цього Статуту та законодавства України;

 • згідно законодавства України несе повну відповідальність за збитки нанесенні ним Товариству;

 • відповідно до вимог законодавства України відповідає за організацію та ведення бухгалтерського (податкового) обліку, складання та подання фінансової звітності і статистичної інформації, у т.ч. за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше трьох років.

 

  1. Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

 

  1. Кількісний склад Правління Товариства становить 5 (п’ять) осіб: Голова Правління та чотири члени Правління.

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства безстроково. Затвердження умов правочинів (трудових договорів/контрактів та змін до них), які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру посадового окладу, розміру їх винагороди та інших виплат і заохочень здійснюється Наглядовою радою Товариства.

 

  1. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства, про що видається відповідний наказ. Інші особи можуть діяти без довіреності від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

 

  1. Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законом, цим Статутом, Положенням «Про Правління» Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління Товариства.

 

  1. Порядок скликання та проведення засідань Правління, підстави та порядок припинення повноважень Правління Товариства регламентуються Положенням «Про Правління» Товариства, затвердженим Зборами.

 

10.5. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА

 

  1. Ревiзiйна комісія є органом Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

  1. Члени Ревiзiйної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки та у кiлькостi 3 (трьох) осіб.

 

  1. Голова Ревізійної комісії обирається Зборами або членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

 

  1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

 • член Наглядової ради Товариства;

 • член Правління Товариства;

 • корпоративний секретар;

 • особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

 • члени інших органів Товариства.

 • члени контролюючих органів інших конкуруючих підприємств;

 • особи, що займають посаду органів прокуратури, суду, арбітражного суду, нотаріату, державної безпеки, внутрішніх справ, військовослужбовці, а також органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю Товариства;

Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

 

  1. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства.

 

  1. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів.

 

  1. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

 

  1. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства.

 

  1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року.

 

  1. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Збоpiв, Наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства.

 

  1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

 • підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

 • факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

  1. Висновки за результатами перевірок фінансової звітності Ревiзiйна комісія подає Правлінню та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за чотири тижні до річних Зборів.

 

  1. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не може порушувати поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

  1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням Зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

 

  1. Правовий статус, функції, склад, порядок діяльності, підстави та порядок припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства регламентується Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства, затвердженим Зборами.

 

11. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

 

11.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до таких документів:

 • Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

 • Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та «Про інформативну політику», інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

 • положення про кожне дочірнє підприємство, кожну філію та кожне представництво Товариства;

 • принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

 • протоколи Зборів;

 • матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Зборів;

 • протоколи засідань Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства, накази і розпорядження голови Правління Товариства;

 • висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства (за наявності);

 • річну фінансову звітність;

 • документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

 • проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

 • особливу інформацію про Товариство згідно вимог законодавства;

 • інші документи, передбачені законодавством України, цим Статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями Зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

11.2. Товариство забезпечує доступ акціонерів, членів Наглядової ради, Ревізійної комісії до інформації в межах повноважень кожного з органів Товариства, які визначені цим Статутом.

 

11.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління Товариства зобов’язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п.11.1. цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

 

11.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.11.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

 

11.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління та Наглядової ради Товариства або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням Зборів.

 

11.6. Товариство розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

 

11.7. Товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

 

12. ДОЧIРHI ТОВАРИСТВА, ФIЛIЇ, ПРЕДСТАВHИЦТВА

ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

 

 1. За рішенням Зборів Товариство має право створювати на території України та за її кордоном дочiрнi підприємства, фiлiї та представництва у порядку, що не заперечує законодавству. За рішенням Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариство має право створювати на території України відокремлені підрозділи (цехи).

 

 1. Дочірні підприємства, філії, представництва та відокремлені підрозділи (цехи) Товариства, що є юридичними особами, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами за рахунок майна Товариства.

 

 1. Фiлiї, представництва та відокремлені підрозділи (цехи), що не є юридичними особами, діють на пiдставi положень, що затверджені Товариством за погодженням із Наглядовою радою. Вони можуть наділятись основними засобами та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на балансі Товариства. Керівники таких підрозділів діють на пiдставi доручення, одержаного від Товариства та від iменi Товариства.

 

 1. Керівники дочірніх підприємств, філій та представництв призначаються рішенням Правління Товариства, погоджених з Наглядовою радою, працюють за трудовими договорами (контрактами), укладеними з Правлінням Товариства і підписаними від його імені Головою Правління Товариства.

 

 1. Створені Товариством або за участю Товариства підприємства, що є юридичними особами і діють на підставі Статуту про них, що затверджується виконавчим органом за погодженням із Наглядовою радою, не відповідають по зобов’язанням Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов’язанням таких підприємств.

 

 1. Відповідно до вимог законодавства України Товариство запроваджує єдину облікову політику для всіх дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо, яка є обов’язковою до виконання ними. Товариство має право здійснювати внутрішній контроль та аудит господарської діяльності своїх дочірніх підприємств. Відповідно до вимог законодавства України дочірні підприємства, філії, представництва, відокремлені підрозділи (цехи) є підзвітними Товариству та надають їй відповідну статистичну інформацію і фінансову звітність, а також іншу необхідну документацію чи інформацію.

 

 

13. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

 

 1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, виконувані роботи та послуги, виявляє необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходності.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

 

 1. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених чинним законодавством - за державними цінами і тарифами.

 

 1. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

 

 1. Соціальні та трудові права робітників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

 

 1. Товариство сплачує єдиний соціальний внесок.

 

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

 1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюються ним самостійно.

 

 1. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право у межах, встановлених діючим законодавством України:

 • виступати як учасник зовнішньоекономічної діяльності із зарубіжними юридичними та фізичними особами, в т.ч. купівлі-продажу, обміну, комісії, спільної діяльності, кредитування, вексельного обігу та інше, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії та укладати інші угоди, які не суперечать чинному законодавству України;

 • безпосередньо проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції;

 • створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами, як на території України, так і за кордоном;

 • будувати, набувати, брати і здавати в найм за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно;

 • одержувати та надавати кредити в іноземній валюті;

 • у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках;

 • засновувати філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних та міжнародних організаціях та об’єднаннях;

 • здійснювати інші права, які надаються чинним законодавством України.

 

 1. Порядок використання валютної виручки Товариства визначається чинним законодавством України.

 

15. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

 

 1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством про працю.

 

 1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства України, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок найму і звільнення працівників, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, порядок надання вихідних днів та відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток.

 

 1. Форми та порядок організації та оплати праці регламентуються штатним розкладом та іншими внутрішніми нормативними актами, затвердженим Пpавлiнням Товариства.

 

 1. Трудовий колектив Товариства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

 

 1. Вищим органом трудового колективу є збори трудового колективу, які:

 • схвалюють проект колективного договору;

 • вирішують питання самоврядування трудового колективу;

 • визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

 

 1. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляють профспілки та/або рада трудового колективу, яка обирається загальними зборами трудового колективу. Повноважний представник трудового колективу укладає з Головою Правління Товариства колективний договір, в якому встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин. Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством умови і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

 

 1. Товариство несе відповідальність перед трудовим колективом Товариства за створення нормальних умов для високопродуктивної праці (надання роботи, забезпечення справного стану механізмів та устаткування, технічною документацією, матеріалами та інструментами, енергією, створення безпечних і здорових умов праці, постійне проведення заходів з поліпшення охороні праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки тощо).

 

16. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

 

 1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у Товаристві є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів Товариства, про стан використання майна Товариства та оцінки потенційної можливості отримання Товариством грошових коштів чи доходів у інших формах від використання активів Товариства.

 

 1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік i звітність своєї діяльності в порядку і обсязі, який визначений чинним законодавством України, несе відповідальність за його достовірність. Ведення бухгалтерського обліку у Товаристві є обов’язковим видом обліку.

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності Товариства, що використовують грошову одиницю виміру, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

 

 1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах:

 • обачність при здійсненні облікових операцій;

 • повне висвітлення господарської діяльності Товариства;

 • автономність обліку;

 • послідовність обліку;

 • безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи;

 • нарахування та відповідність доходів і витрат;

 • превалювання сутності господарської операції над її формою;

 • історична (фактична) собівартість;

 • єдина грошова одиниця виміру;

 • періодичність;

 • інші принципи.

 

 1. Питання організації бухгалтерського обліку у Товаристві та створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку покладається на Голову Правління Товариства.

 

 1. Товариство самостійно:

 • визначає облікову політику Товариства;

 • обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

 • затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

 • може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності Товариства.

 

 1. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність Товариства, що включає до свого складу баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів та інші документи, визначені чинним законодавством України. Наглядова рада чи Ревізійна комісія Товариства додатково можуть визначати перелік таких звітів чи документів. Форми фінансової звітності Товариства і порядок їх заповнення встановлюються державними органами. Державним органам звітність подається у відповідності до норм чинного законодавства.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Товариство не пізніше терміну, який встановлюється законодавством, оприлюднює річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у офіційних виданнях, розміщення на веб-сайтах тощо, якщо інше не буде передбачено законодавством.

 

 1. Фiнансово-звiтний період встановлюється в один календарний рік. Перший фiнансово-звiтний період починається з дня реєстрації Товариства i закінчується останнім днем поточного року.

 

 1. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Ревiзiйною комiсiєю, а у разі необхідності аудиторськими службами (аудиторами), іншими органами Товариства та державними органами у межах їх компетенції.

Фінансова діяльність Товариства пiдзвiтна i підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов’язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

 

 1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором, яким не може бути: афілійована особа Товариства або посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Висновок аудитора, в такому випадку, повинен містити інформацію, передбачену пп.10.5.11. цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

 

16.10. За рішенням Зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

 

 1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

 

 1. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

 

 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

 

 1. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

 

 1. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

 2. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

 

 1. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

 

 1. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

 

 1. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР.

 

 1. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

 

 1. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

 

 1. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників). Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

 

 1. Порядок процедури злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

 

 1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України.

 

 1. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов’язань перед кредиторами, її майно розподіляється між акціонерами відповідно до ст.89 Закону України «Про акціонерні Товариства».

 

 1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори, якщо інше не передбачено законом.

 

 1. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами.

 

 1. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

 

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

18.1. Товариство зобов’язане у 10-денний строк з дати прийняття Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які внесли до цього Статуту, для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін.

 

18.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

19.1. У всьому, що не врегульоване цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

 

19.2. У випадку, якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства України, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

 

 

 

Голова Зборів _________________________________ / Нагорний А.В. /

 

 

 

 

Секретар Зборів _______________________________ / Романенко М.Ф. /